Oficjalna strona importera i dystrybutora

Dotacje

INTERNACJONALIZACJA MŚP

Umiędzynarodowienie Działalności Przedsiębiorstwa firmy Symag Sp. z o.o.”

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Cel szczegółowy realizowany poprzez Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane będzie na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu.

Wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz wypromowanie województwa mazowieckiego zarówno w kraju, jak i za granicą można osiągnąć dzięki intensyfikacji działań związanych z promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. W ramach Działania zaplanowano wsparcie inwestycji związanych z:

  • promocją przedsiębiorstw w kraju oraz na rynkach międzynarodowych,
  • promocją gospodarczą regionu w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej

Konkurs 0

Formularz ofertowy nr 0.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 0 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 1

Formularz ofertowy nr 1.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 1 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 2

Formularz ofertowy 2.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 2 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 3

Formularz ofertowy 3.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 3 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 4

Formularz ofertowy 4.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 4 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 5

Formularz ofertowy 5.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 5 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 6

Formularz ofertowy 6.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 6 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 7

Formularz ofertowy 7.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 7 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 8

Formularz ofertowy 8.docx

Zapytanie ofertowe SY nr 8 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 9

Formularz ofertowy 9.docx
Zapytanie ofertowe SY nr 9 -  3.2 RPO.docx

Konkurs 10

Formularz ofertowy 10.docx
Zapytanie ofertowe SY nr 10 -  3.2 RPO.docx